Ban Giám hiệu

Đ/c: Phùng Văn Thắng – Hiệu trưởng                 Đ/c: Nguyễn Văn Ngọc – Phó hiệu trưởng                 Đ/c: Bùi Thị Bích Hằng – Phó hiệu trưởng