BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ SƠ KẾT CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG NGÀNH – Trường tiểu học Hoành Sơn

Tháng Ba 24, 2016 6:36 chiều

I/ Tổng kết cuộc vận động “ Dân chủ – kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm .”

1. Công tác chỉ đạo , triển khai cuộc vận động :

Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo  các cuộc vận động của ngành , tuyên truyền đầy đủ trong CB-CC có kiểm tra đánh giá sơ kết  tổng kết hàng năm và đây cũng là tiêu chí đánh giá xếp loại trong các đợt thi đua ngắn ngày qua đó để bình chọn danh hiệu thi đua cuối năm

Nhà trường phối kết hợp với công đoàn triển khai các văn bản của các cấp có liên quan đến  “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm .”

Đã triển khai – Trọng tâm là triển khai Quyết định 04/BGD&ĐT về việc Ban hành quy chế Dân chủ cơ sở; Công văn liên tịch số 3012/HDLT về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC của Sở GD&ĐT và CĐGD tỉnh Nam Định; Kế hoạch số 113/KH-CĐN ngày 28/8/2007 của CĐGD tỉnh về Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đó là sự cụ thể hóa yêu cầu “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” trong các nhà trường.

  1. Kết quả thực hiện của cuộc vận động từ năm 2005 đến nay:

Sau 5 năm thực hiện nhà trường Đánh giá kết quả thành tích đạt được của cuộc vận động theo 4 nội dung dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; như sau :.

2.1. Nội dung dân chủ:

– Đầu năm học nhà trường tổ chức Hội nghị CB-CC theo đúng lịch  và đúng hướng dẫn của Phòng

– Ban thanh tra nhân dân làm việc đúng chức năng trong nhà trường

– Qua cuôc vận động nề nếp hoạt động trong nhà trường đều thực hiện tốt , chất lượng trong hội nghị CB-CC đầu năm luôn phát huy dân chủ hầu hết đội ngũ giáo viên đều nghiêm túc thực hiện nội dung qui chế chuyên môn , phát huy những phẩm chất cao quí vốn có của nhà giáo , đóng góp nhiều ý kiến cũng như trí tuệ để xây dựng nhà trường .

– Nhà trường luôn tôn trọng sự đóng góp của các thành viên trong nhà trường sau đó cùng nhau bàn bạc để đi đến thống nhất  chung và đưa vào thực hiện

2.2 Nội dung kỷ cương :

– Nhà trường luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao của Ngành .Thực hiện nghiêm túc nội qui cơ quan , quản lý tốt ngày giờ công trong CB-CC

– Luôn thực hiện đúng dường lối chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước đóng góp đầy đủ các cuộc vận động của ngành đề  ra

– Thực hiện tốt cuộc vận động “ Hai không .” trong nhà trường , tỷ lệ đào tạo trong CB-CC ngày càng tăng ( tăng về chuẩn đào tạo : ĐHSP tăng 02 (12,1%)

2.3. Nội dung tình thương :

– Nhà trường luôn nêu cao lòng nhân ái trong các hoạt động giáo dục và sinh hoạt của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; giúp đỡ những học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn,giúp cho học sinh nghèo , mồ côi cha, mẹ 05 bộ đồ đồng phục để các em có điều kiện đến trường cũng như sách vở , dụng cụ học tập trị giá gần 5triệu đồng .

– Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ giữa thầy và trò, mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh, mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, mối quan hệ giữa nhà trường với địa phương.

– Tham gia đầy đủ  các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong ngành và ngoài xã hội.

2.4. Nội dung trách nhiệm:

          Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động không ngừng nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục, luôn hoàn thành nhiệm vụ của ngành đề ra

– Có  trách nhiệm cao  của nhà giáo trong việc giữ gìn uy tín nghề giáo.

– Làm tốt trách nhiệm đối với trường học và đơn vị.duy trì được trường Chuẩn quốc gia , trường tiên tiến nhiều năm liền

– Tuyệt đối không có  học sinh yếu kém, học sinh bỏ học.

– Phong trào  bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu luôn gắn liền với trách nhiệm của các giáo viên và đó cũng là tiêu chí thi đua của các thầy cô giáo

          Qua việc thực hiện của cuộc vận động lớn của ngành nhiều năm qua , được triển khai rộng khắp trong các cấp và tạo ra sức lan tỏa lớn góp phần tạo 1 bước chuyền trong đội ngũ giáo viên . Đối với CB-CC trong nhà trường có ý thức hơn việc thực hiện nề nếp trong nhà trường trong nhà trường , xây dựng cho bản thân và gia đình nếp sống văn hóa .Đi liền với đó là trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục . Sự tận tâm trong công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức của nhiều thầy cô giáo đã trở thành tấm gương để học sinh noi theo …thầy cô đã vững vàng trong điều kiện khó khăn , càng khó khăn vẫn phải thể hiện lòng yêu nước , yêu nghề thể hiện tinh thần tự giác tự chọn trách nhiệm trước kết quả đào tạo . Từ làm gương cho học trò , nhà giáo về nền nếp kỷ cương các nhà giáo cũng tác động vào cha mẹ học sinh , tạo dựng niềm tin của gia đình vào nhà trường và nhà giáo Tập trung và nâng cao chất lượng chuyên môn , giáo viên giỏi , học sinh giỏi

          Mục đích cuối cùng là đạt được mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo với những yêu cầu cụ thể về phẩm chất , năng lực chuyên môn , thái độ , phong cách ứng xử , trách nhiệm với học trò

2.5. Những hạn chế yếu kém và nguyên nhân:

– Phong trào tự học trong CB-CC chưa cao , việc thực hiện các hoạt động trong nhà trường còn hạn chế như : phong trào tự làm ĐDDH , viết SKKN đạt cấp Huyện còn ít , Chưa có CSTĐ cấp Tỉnh , các phong trào mũi nhọn trong học sinh chưa đạt cao ,  việc  áp dụng dạy giáo án điện tử trong giáo viên đạt chưa cao …

– Nguyên nhân :

Một vài giáo viên còn ý thức chưa cao , chưa có kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi ,

Một số phụ huynh còn khoán trắng cho nhà trường , chưa thật sự đầu tư cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình học tập

2.6. Bài học kinh nghiệm:

* Về công tác tổ chức chỉ đạo: nhà trường và công đoàn cần phải có phối hợp tốt  nhất công tác chỉ đạo

– Phải có kế hoạch cụ thể để xây dựng  và hoạt động trong năm học .

– Tạo mối đoàn kết thực sự , thương yêu và giúp đỡ lẫn  nhau trong công tác, cùng nhau chia sẽ những chuyện vui buồn cùng đồng nghiệp.

– Tạo không khí làm việc thoải mái trong cơ quan

* Cần có tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể làm tốt để động viên và duy trì các mặt mạnh đã đạt .

3. Phương hướng và kiến nghị đề xuất :

          Cấp trên cần có những kế hoach cụ thể hàng năm và chỉ đạo kịp thời đến cơ sở . Cần có sơ kết phong trào hang năm cũng như có tuyên dương khen thưởng cá nhân và tập thể kịp thời . Chú ý nhiều đến những đơn vị có điều kiện khó khăn hơn

  1. Sơ kết cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh .” gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và tự sáng tạo .”
  2. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động:

– Ngay từ khi có cuộc vận động của ngành, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động; phương thức triển khai cuộc vận động; công tác tuyên truyền, sơ kết, kiểm tra đánh giá kết quả bước đầu của cuộc vận động ở các công đoàn cơ sở trường học và đơn vị.

– Triển khai văn bản của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam, Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh liên quan đến cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, trọng tâm là triển khai thực hiện:

+ Chỉ thị 06-CT/TW  ngày 7/11/ 2006 của Bộ Chính trị TW Đảng về việc phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Nghị quyết số 442/NQ-CĐN về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

+ Kế hoạch liên tịch số 2852 /KH- LT ngày 8/9/2008 của Sở GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT, ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, xác định tổ chức thực hiện cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và tiêu chí thi đua của ngành.

+ Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT- CĐGDVN, ngày 05/05/2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

+ Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, của CĐGD Việt Nam, ngày 21/01/2010 để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học.

  1. Kết quả thực hiện cuộc vận động từ tháng 11/2007 đến nay:

Thành tích đạt được của cuộc vận động; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những yếu kém đó; rút ra bài học kinh nghiệm. Kết quả cuộc vận

động gồm những điểm chính sau:

2.1. Công tác tuyên truyền, hội thảo:

          100% CB-CC tham gia cuộc vận động này , hàng năm có tham gia tổ chức thi kể chuyện đạo đức về tấm gương của Bác trong học sinh và giáo viên.Đã đạt giải cấp Huyện liên tục trong học sinh ( giải nhì , giải ba , giải KK..)

          Ngoài ra mỗi thầy cô giáo đều tham gia một việc làm cụ thể về việc thực hiện cuộc vận động này

          Nhà trường có khẩu hiệu “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự  học và sáng tạo .” được trang trí ở phòng hội đồng

          Chi đội cùng với nhà trường gây quỹ “Vì bạn nghèo .” để cùng chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn , từng bước tạo điều kiện để các em có đủ điều kiện được đến trường vì vậy việc duy trì sĩ số và tuyển sinh  của nhà trường luôn đạt 100%.

          Hàng năm nhà trường có tổ chức cho giáo viên viết thu hoạch và tự đánh giá sự chuyển biến của mình trong từng đợt.

2.2. Kết quả bước đầu:

          Kết quả bước đầu cuộc vận động đánh giá tập trung vào các tiêu chí trong Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, của CĐGDVN, để hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học.

– Đánh giá việc tổ chức thực hiện của đơn vị: Đơn vị đã làm tốt cuộc vận động này theo sự hướng dần của cấp trên.

– 100% các tổ thực hiện nghiêm túc cuộc vận động này.

– Đánh giá đội ngũ nhà giáo phấn đấu thực hiện nội dung: Đạo đức, tự học và sáng tạo với số lượng tương đối cụ thể về tổng số đoàn viên được kết nạp Đảng, đoàn viên ưu tú; số lượng nhà giáo đi học đạt chuẩn, trên chuẩn; phong trào học tập và áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, học ngoại ngữ, thi giáo viên dạy giỏi…

Qua cuộc vận động hàng năm có 100% CB-CC đạt gia đình văn hóa nhà giáo , phong trào tự học đạt được kết quả , có 80%giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn trong đó có 1,11% giáo viên có trình độ Đại học ,80% giáo viên biết soạn và dạy bằng giáo án điện tử.100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có  đạo đức, tự học và sáng tạo từ khi thực hiện cuộc vận động đến nay.  Hàng năm có  thu hoạch các chuyên đề”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2.3. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:

– Vẫn còn một số  giáo viên chưa mạnh dạn đăng ký CSTĐ.

–  Việc viết SKKN chưa đạt cao ở Huyện.

–  Sổ tay tự học nội dung còn ít.

* Nguyên nhân khách quan và chủ quan :

–  Do một số giáo viên lớn tuổi , chưa thật sự tích cực trong cuộc vận động.

2.4. Bài học kinh nghiệm:

– Bài học kinh nghiệm về tổ chức chỉ đạo:

* Về công tác tổ chức chỉ đạo: nhà trường và công đoàn cần phải có phối hợp tốt  nhất công tác chỉ đạo. Chi bộ lãnh chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động trong nhà trường

– Phải có kế hoạch cụ thể để xây dựng  và hoạt động trong năm học

– Gắn liền với chỉ tiêu thi đua

– Tạo mối đoàn kết thực sự , thương yêu và giúp đỡ lẫn  nhau trong công tác, cùng nhau chia sẽ những chuyện vui buồn cùng đồng nghiệp.

– Tạo không khí làm việc thoải mái trong cơ quan

* Cần có tuyên dương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể làm tốt để động viên và duy trì các mặt mạnh đã đạt .

3. Phương hướng và kiến nghị đề xuất :

          Cấp trên cần có những kế hoach cụ thể hàng năm và chỉ đạo kịp thời đến cơ sở . Cần có sơ kết phong trào hàng năm cũng như có tuyên dương khen thưởng cá nhân và tập thể kịp thời . Chú ý nhiều đến những đơn vị có điều kiện khó khăn hơn

          Nên tổ chức các hoạt động nhằm giao lưu học hỏi ở các đơn vị bạn

III. Sơ kết cuộc vận động “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

          Từ năm học 2012 – 2013, Trường Tiểu học Hoành Sơn  (được phòng GD và ĐT huyện Giao Thuỷ chỉ đạo làm điểm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Qua gần 5 năm thực hiện phong trào, nhà trường đã từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và tâm hồn.

          Bám sát các nội dung phong trào, hằng năm, nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoại khóa định kỳ cho học sinh học tập và tìm hiểu truyền thống của nhà trường, quê hương, đất nước. Ban giám hiệu nhà trường đã mời những cán bộ cách mạng lão thành, nhân chứng lịch sử tổ chức giao lưu nói chuyện với học sinh về truyền thống cách mạng của cha ông, các buổi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Đội TNTP Hồ Chí Minh, thi kể chuyện đạo đức, thi tuyên truyền giới thiệu sách, hát dân ca…; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo như mua tăm ủng hộ người mù, xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, “Áo ấm tặng bạn”… Trong các cuộc thi kiến thức, văn hóa văn nghệ do huyện và tỉnh tổ chức, học sinh nhà trường đạt nhiều giải cao. Từ các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục đạo đức và các hoạt động xã hội, nhà trường đã hướng cho học sinh ý thức sống trung thực, kính trọng cha mẹ, thầy cô, chan hòa, thân thiện, biết phê phán những thói hư tật xấu, tránh xa các tệ nạn xã hội và có ý thức tự rèn luyện vươn lên trong học tập. Vì vậy, học sinh của nhà trường luôn được đánh giá chăm ngoan, tự tin trong giao tiếp, ứng xử hằng ngày.           Với tổng số 18 lớp và  516 học sinh, công tác trí dục được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhất là xây dựng kỷ cương nền nếp dạy và học, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh học lực yếu, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện nhà trường có 80% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 1,11% giáo viên có trình độ đại học, 26% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, nhiều năm nhà trường đoạt giải nhất trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, nhà trường đã sử dụng các phần mềm chuyên biệt trong giảng dạy. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm, thiết bị dạy học tự làm của giáo viên nhà trường tham dự hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đoạt giải.

          Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã cùng sự phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, Trường Tiểu học Hoành Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học, là điển hình trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.