Liên hệ

Trường Tiểu học Hoành Sơn

Địa chỉ: Xã Hoành Sơn – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Phùng Văn Thắng – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0983565027 – Email: hoanhsonth@gmail.com