Lịch khảo sát học sinh khối lớp 5 năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 1, 2015 11:36 sáng

Căn cứ Công văn số 340/SGD ĐT-GDTH ngày 23/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát học sinh lớp 5, năm học 2015-2016; phòng tạo Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học trong toàn huyện tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

 – Đánh giá chất lượng dạy học của các nhà trường theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh;

 – Rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo dạy học.

 1. Yêu cầu:

– Tổ chức khảo sát phải nghiêm túc, khách quan, đúng quy định nhằm đánh giá đúng kết quả dạy học, giáo dục của các trường tiểu học;

– Quá trình khảo sát không làm ảnh hưởng tới hoạt động dạy học của nhà trường, không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

– Kết quả khảo sát không tham gia đánh giá học sinh.

 1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC KHẢO SÁT
 2. Đối tượng:

Tất cả học sinh học lớp 5 của năm học 2015 – 2016

 1. Nội dung:

– Nội dung khảo sát bao gồm: Kiến thức, kĩ năng, phẩm chất, năng lực theo chương trình cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tập trung chủ yếu ở lớp 5.

– Nội dung được tích hợp trên 02 bài khảo sát:

  + Bài khảo sát phần Xã hội: kiến thức môn Tiếng Việt (khoảng 60%) kết hợp các môn học khác;

  + Bài khảo sát phần Tự nhiên: kiến thức môn Toán (khoảng 60%) kết hợp các môn học khác;

 1. Hình thức:

– Khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 dưới hình thức coi và chấm chéo giữa các trường tiểu học trong huyện;

– Tổ chức khảo sát tại các trường tiểu học;

– Mỗi học sinh  thực hiện 02 bài khảo sát, mỗi bài khảo sát trong thời gian 60 phút;:

– Sở Giáo dục và Đào tạo in đề khảo sát vào tờ giấy làm bài của học sinh và phát tới từng học sinh tham gia khảo sát (không thu tiền); mỗi đề khảo sát có 4 mã đề khác nhau, mỗi mã đề có 2 phần:

      + Phần trắc nghiệm khoảng 60 – 70%

      + Phần tự luận còn lại

 III. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT:

 1. Đăng kí số lượng: Các trường đăng kí số học sinh tham gia khảo sát và lập danh sách học sinh (theo mẫu đính kèm). Danh sách học sinh khối 5 của toàn trường được xếp theo thứ tự A, B, C và chia vào các phòng khảo sát. Mỗi phòng 20 học sinh. Số học sinh còn dư xếp vào phòng cuối cùng (không quá 30 học sinh). Bản đăng kí số lượng và danh sách nộp về phòng GD&ĐT vào 8h ngày 28/3/2016 bằng văn bản (Đ/c Nguyễn Thị Hằng nhận) và qua địa chỉ gmail tieuhocgiaothuy@gmail.com.
 2. 2. Bàn giao đề khảo sát:

– 14h ngày 19/4/2016, các trường cử đại diện Ban giám hiệu về phòng GD&ĐT nhận đề khảo sát. (Đ/c Phạm Văn Ngũ phát đề)

 1. Thời gian và lịch khảo sát:
Ngày khảo sát Nội dung Thời gian
  khảo sát Làm bài Bóc đề Phát đề Tính giờ
 20- 4 – 2016 Phần xã hội 60 phút 7h15 7h25 7h30
  Phần Tự nhiên 60 phút 9h00 9h10 9h15
 1. Tổ chức khảo sát:

 – Coi khảo sát: Mỗi trường tiểu học thành lập 01 Hội đồng coi khảo sát. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng trường sở tại, Phó chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng trường được cử đến coi chéo, giám khảo là giáo viên của trường được cử đến coi chéo. Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện căn cứ vào số lượng phòng khảo sát khối 5 của trường coi chéo (Theo sơ đồ đính kèm phía dưới và bảng kê số phòng khảo sát sẽ gửi sau) để cử giáo viên đến trường bạn coi khảo sát; mỗi phòng khảo sát cử 2 giáo viên coi và cử 1 Phó Hiệu trưởng đến làm Phó chủ tịch Hội đồng. Sau khi khảo sát xong, Chủ tịch Hội đồng sẽ niêm phong bài khảo sát của học sinh khối 5 nộp về tổ Tiểu học phòng GD&ĐT ngay. (Đ/c Phạm Văn Ngũ nhận từ 10h30 ngày 20/4/2016).

– Chấm khảo sát: Phòng GD&ĐT tổ chức chấm tập trung tại Hội trường phòng GD&ĐT theo kế hoạch sau:

             *Làm phách: Từ 14h00 ngày 20/4/2016 (Gồm 28 đ/c Phó Hiệu trưởng 28 trường);

 *Chấm: Từ 7h30 ngày 21/4/2016 (Gồm tất cả giáo viên dạy văn hóa lớp 5);

 *Phát bài, lên điểm, tổng hợp: Từ 7h30 ngày 21/4/2016 (Gồm 8 đ/c, có danh sách kèm theo).