Thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

Tháng Tư 2, 2015 9:34 sáng

Thực hiện công văn số 432/SGDĐT-VP v/v nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch; Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5  ngày 8/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục & Đào tạo Giao Thủy hướng dẫn các nhà trường  nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương 16/4/2016 (tức ngày 10/3 âm lịch); Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 như sau:

 

  1. Nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương 16/4/2016 (tức ngày 10/3 âm lịch):
  2. Cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường Mầm non, Tiểu học được nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 16/4/2016 (tức ngày10/3 âm lịch) đến hết thứ Hai ngày 18/4/2016.
  3. Các trường THCS nghỉ ngày thứ Bảy ngày 16/4/2016 (tức ngày10/3 âm lịch).

 

  1. Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5:
  2. Cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường Mầm non, Tiểu học được nghỉ liên tục 4 ngày: từ thứ Bảy ngày 30/4/2016 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2016.
  3. Các trường THCS nghỉ 03 ngày từ thứ Bảy ngày 30/4/2016 đến hết thứ Hai ngày 02/5/2016.

 

III. Đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, trường học những ngày nghỉ Lễ:

Trong thời gian nghỉ Lễ, các cơ quan, trường học treo cờ Tổ quốc, các băng rôn, khẩu hiệu theo quy định; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; phân công lịch trực, tăng cường bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự. Các nhà trường thông báo lịch nghỉ cho phụ huynh học sinh biết để quản lý con em những ngày nghỉ.

.